Centraal gelegen, gevestigd in MFC De Malburcht te Arnhem in wijkdeel Malburgen Oost-Noord.