Tarieven

TARIEVEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van Oefentherapie Cesar. Een intakegesprek en behandelingen die niet (meer) door uw zorgverzekeraar worden vergoed, komen voor eigen rekening. In dat geval ontvangt u een rekening van
In Beweging Oefentherapie Cesar.

Wilt u graag de volledige tarievenlijst bekijken, klik dan hier.

BETALINGSVOORWAARDEN
  • Wanneer blijkt dat de cliënt niet verzekerd is voor de behandeling en/of de zorgverzekeraar niet bereid is om de behandelnota’s te betalen, blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor betaling
  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de behandeling geannuleerd te worden. Anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.
  • Behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd (u ontvangt hiervan dus nooit een nota).
  • De oefentherapeut is gerechtigd een eventuele vordering uit handen te geven aan derden. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt.