Rechten, plichten en klachten

RECHTEN

Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Praktijk In Beweging Oefentherapie Cesar bewaart uw gegevens in een medisch dossier. Volgens de wet verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw dossier in te kijken of een afschrift ervan te vragen. In deze zelfde wet is vastgelegd hoe praktijk In Beweging Oefentherapie Cesar uw gegevens mag gebruiken en bewaren. Voor ons privacy & bejegening regelement klik hier.

PLICHTEN

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De Oefentherapeut Cesar zal u zo goed mogelijk uitleg geven over uw ziekte/klacht, de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. U mag een onderzoek of behandeling altijd weigeren. U heeft echter ook altijd de plicht om de Oefentherapeut Cesar goed en volledig te informeren.

KLACHT / VRAAG

Wij doen onze best om u optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht of opmerking heeft over onze behandelingen. Wij hechten groot belang aan uw bevindingen. Bij een klacht of een geschil zoeken wij graag samen met u naar een oplossing. Op onze praktijk is tevens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Voor meer informatie over klachtenregeling Paramedici klik hier.