Oefentherapie Kinderen

OEFENTHERAPIE KINDEREN

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Daar horen dan ook bij iedere leeftijd bepaalde motorische vaardigheden. Wanneer u ziet, op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen zoals bijvoorbeeld de leerkracht op school dat er iets mis is met de motoriek van uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Tijdens onze oefentherapie behandelingen voor kinderen helpen wij uw kind door het op speelse wijze aanleren van de benodigde motorische vaardigheden.

BIJ WELKE KLACHTEN IS OEFENTHERAPIE GESCHIKT?

 • Problemen met het evenwicht, moeite met het handhaven van de zithouding, vaak struikelen of veel vallen en veelvuldig ergens tegenaan lopen.
 • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, enzovoort
 • Moeite met leren fietsen en/of zwemmen
 • Problemen met het vangen en gooien van een bal
 • Opvallende onhandigheid, DCD, dyspraxie
 • Houdingsafwijkingen en hypermobiliteit
 • Moeite met priegelwerkjes, knoopsluitingen, ritsen, eten met bestek
 • Niet graag knippen, kleuren en knutselen
 • Slecht vormen, cijfers en letters herkennen bij rekenen en schrijven op school (bijv. dyslexie en dyscalculie)
 • Schrijfproblemen en andere leerproblemen die samenhangen met motorische problemen
 • Geremd en gespannen bewegen, bewegingsangst. Geen plezier in bewegen
 • Spanningsklachten en ademhalingsproblemen
 • Bij motorische problemen die voorkomen bij kinderen die gediagnosticeerd zijn met ADHD en aan autisme verwante diagnoses.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de oefentherapeut.

VERGOEDING
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

Wilt u meer weten? Bel of mail ons gerust.